Inbjudan till LSS 2:a kvartalsmöte 2014

klubba_årsmöte

Härmed inbjuds till LSS ordinarie medlemsmöte som hålls torsdagen den 10:e april 2014 klockan 19.00 i LSS (gamla) klubbhus. För att se dagordningen, klicka här!

Väl mött!