Välkommen till Linköpings Segelsällskap

LSS bildades 1912 och har i dag omkring 350 medlemmar och cirka 200 båtar varav runt 100 med hemmahamn i Linköping. Varvsområde med klubbhus finns  i direkt anslutning till Segelbåtshamnen, ett par hundra meter norr om motorvägsbron över Stångån.

Högaktuella inlägg 

 • Medlemsmöte torsdag 21 oktober kl. 19.00 i LSS klubbhus, dagordning.
 • Resultat från Mustang Cup 7 oktober under fliken Segling.
 • Kurs i Kappseglingsreglerna, info här
 • Anmälan till Dragon Force 65 14 november är nu öppen under fliken Segling.
 • Info om medlemsregistrering i idrottonline
 • Följ LSS på Facebook
 • Mötesprotokoll – Se: Föreningen -> Endast för medlemmar -> Medlemsdokument.
 • Notera att det i kalendern här till höger finns flera viktiga datum att hålla reda på!

Information från Seglingssektionen

 • Seglingssektionens årsberättelse 2020 kan du läsa här
 • Dragon Force 65, radiostyrd segling, träningar, se facebook
 • Följ uppgradering av klubbåtarna Mustang Jr. ”Linsslusen”, ”Elsine” och ”Otterbäcken” här.