Information & tider för upptagningen 11/10

Här kommer all nödvändig information om upptagningen.

INNAN UPPTAGNINGEN

Kontrollera så att vaggan är stabilt placerad och i våg.
Förbered pallning, sänk stöttor och liknande, smörj stödben och skruvar.

Vilken kran som används framgår av tiderna.

För de båtar som kommer torrsättas 10/10 med lilla kranen gäller metoden:

 1. Upptagning från hamnbassängen via slipen
 2. Lyft med mobil kran från slipen
 3. Den mobila kranen kör båten till vagga/vagn

Det innebär att varje båtägare måste ha kännedom om båtens undervattenskropp för att kunna placera den korrekt på slipens ”tralla”.

Det båtar som torrsätts med stora kranen kommer att lyftas direkt ur hamnbassängen.

 

UPPTAGNINGSDAGEN

 • Kontrollera med ansvarig hur vi ligger till med de preliminära tiderna. Ta båten i god tid fram till slipen/bryggan innan det är din tur och glöm inte medhjälpare och tampar att styra båten med vid lyft och transport.
 • På de båtar som tar upp via slipen måste det vara två personer ombord.
 • OBS! Många försäkringsbolag kräver numera ”straffade” lyftband. Detta innebär att lyftbanden ska kopplas ihop i längsled så att de inte har någon möjlighet att glida isär vilket kan leda till en tappad båt. Varje båtägare ansvarar för att följa sitt försäkringsbolags regler.
 • Vid lyft och transport ska tampar vara kopplade i för och akter. Båten styrs med tamparna under lyft och körning. Följ kranförarens instruktioner.
 • Anvisa båtens placering i vaggan och bistå. Båten ska vila på kölen innan stöttorna sätts åt.
 • Ha en stege i beredskap.
 • Meddela när du är nöjd, koppla loss lyftbanden.
 • När dina närliggande båtgrannar (på land) är uppe kan du i lugn och ro tvätta och förbereda vintersäsongen.
 • Det är inte tillåtet att sätta upp täckställningar eller täcka båten innan sista upptagningen är klar den 11/10.

Tänk på att…
det är din egen medverkan och goda förberedelser som gör det möjligt för oss att fortsätta hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Samarbeta med dina båtgrannar och hjälp varandra så går upptagningen smidigt.

OBS! Om upptagningen för din båt tar extraordinär tid i anspråk och anledningen till detta är ofullständiga förberedelser kan du komma debiteras dubbel lyftavgift.

Varvsinformation för tiden med båten på land

 • Stegar ska vara låsta
 • Inga elkablar får lämnas inkopplade när du lämnar båten/varvsområdet.
 • Det enda undantaget är vid batteriladdning, då ska kabeln vara märkt med namn samt start- och stoppdag för laddningen.

Nya tiderna för lördagens upptagningen hittar du här.
Ny upptagning 2014-10-11

Priset för lyftet är 500kr. Betalas i vaktlokalen!

 

Varvscheferna
Peter Arkenius & Fredrik Grahn
varvschef@linss.se