Segla på Roxen!

Jacob Lindh Tallberg låter hälsa från hans nya position i Kalmarsund.
”Här kommer en samling sköna klipp från de kappseglingar som LSS arrangerat under våren och försommaren 2015. Inspelat på en Maxi 68a. Det behövs varken stor båt eller sjö för att kunna uppleva härlig segling!”