Inbjudan kvartalsmöte 4, 2017-11-09

Härmed inbjuds till LSS ordinarie 4:e kvartalsmöte som hålls torsdagen den 9:e november 2017 kl 19.00 i LSS klubbhus. För att se dagordningen, klicka här! Underlag för mötet (uppdaterat 31/10) finns under fliken
Föreningen -> Endast för medlemmar -> Medlemsdokument.

Väl mött!