Sjösättning 27 april (enbart)!

I år är sjösättningen lördagen 27 april. Alla båtar sjösätts samma dag.

Preliminära listor finns anslagna på klubbhuset. Kontrollera redan nu att du finns med. Rättade listor skickas ut innan sjösättningen.

Frågor? Kontakta varvschef@linss.se