Sjösättning 25 april 2020

Sjösättningen 25 april närmar sig. Den första versionen av sjösättningslistan är utskickad till berörda.

Har du frågor runt sjösättningen eller korrigeringar av listan kontaktar du varvschef@linss.se.

Information om sjösättningen finns också under menyn Föreningen – Endast för medlemmar. Sidan är lösenordsskyddad. Kontakta it@linss.se om du är medlem och glömt lösenordet.

Uppdateringar kommer löpande att mailas ut samt publiceras på hemsidan.

Har du frågor runt sjösättningen eller korrigeringar av listan kontaktar du varvschef@linss.se.