Inbjudan till LSS 2:a kvartalsmöte 2020

Härmed inbjuds till LSS ordinarie föreningsmöte (2:a kvartalsmöte) som hålls torsdagen den 5:e november 2020 kl 19.00 digitalt via Microsoft Teams. För att se dagordningen, klicka här!  Underlag för mötet finns inom kort under fliken
Föreningen -> Endast för medlemmar -> Medlemsdokument.
Väl mött!