Inbjudan till LSS årsmöte 2021

Härmed inbjuds till LSS ordinarie årsmöte (1:a medlemsmöte) som hålls torsdagen den 18:e mars 2021 kl 19.00 digitalt via Microsoft Teams. För att se dagordningen, klicka här!  Underlag för mötet finns inom kort under fliken
Föreningen -> Endast för medlemmar -> Medlemsdokument.
Väl mött!