Klubbkaféet öppet under torrsättningen

LSS kommer att ha Klubbkaféet öppet under torrsättningen, den 2 -3 oktober! Personal till dessa två dagar behövs, se arbetsschemor i BAS! Tag chansen att få arbetsplikten överstökad på ett trevligt sett, och träffa nya och gamla klubbkamrater!
 
För ytterligare information, kontakta den nye kaféansvarige, Torbjörn Reutermo!
 
/ Tidigare kaféansvarige Janne B