Arbetsgruppen

Just nu finns ett antal pass upplagda i BAS där man kan anmäla sig och därmed fullgöra sin arbetsplikt för verksamhetsåret 2020.

Fler pass kommer fortlöpande att läggas upp för att se till att alla får möjlighet att fullgöra sin arbetsplikt, håll koll i BAS för nya pass och uppgifter.

Lite av de pass som är på planeringsstadiet är att både klubbhus samt vaktlokal är behov av översyn av fönster mm. Mastskjulet ska efter lite upprustning få ny färg på både tak och vägg på husets södra sida. Ena containern behöver lite ny färg

Har du sett något mer som du anser behöver åtgärdas eller har du frågor angående arbetsplikten? Skicka ett mejl till arbetsgruppen@linss.se och berätta så gör vi vårt bästa att hjälpa till med detta.

Mvh
Arbetsgruppen