Sjösättning 25 april 2020

Sjösättningen 25 april närmar sig. Den första versionen av sjösättningslistan är utskickad till berörda.

Har du frågor runt sjösättningen eller korrigeringar av listan kontaktar du varvschef@linss.se.

Information om sjösättningen finns också under menyn Föreningen – Endast för medlemmar. Sidan är lösenordsskyddad. Kontakta it@linss.se om du är medlem och glömt lösenordet.

Uppdateringar kommer löpande att mailas ut samt publiceras på hemsidan.

Har du frågor runt sjösättningen eller korrigeringar av listan kontaktar du varvschef@linss.se.

Inställda kulturkvällar

På grund av coronasituationen ställs

 

  • 23/3 Sjuk ombord
  • 6/4 Kväll med basic ”sjömanskap”

tyvärr in. 🙁

Tills vidare ställs dock

27/4 Göta kanal direktören informerar om bl.a den fortsatta restaureringen av Göta Kanal. INTE IN. Ni får ett meddelande om det ändras.