Torrsättnings tider

Preliminära tiderna för torrsättningen finns här: Tider för upptagning 2015

Viktig information inför torrättningen

För att torrsättningen skall gå smidigt och utan fördröjningar använder vi ett system med sjösättningsgrupper.

Du tillhör en sjösättningsgrupp med 5-6 båtar som tillsammans med en arbetspliktig funktionär hjälps åt att torrsätta gruppens båtar.

Varje grupp har en gruppledare (markerad med fet stil på sjösättningslistan)

Gruppledaren:
Samlar gruppen i god tid innan sjösättningen och går igenom punkterna nedan

  • Torrsättningsordningen för gruppens båtar
  • Alla båtar har långa tampar i för och akter för kontroll av båtarna vid lyft
  • Alla båtar har lämpliga linor att säkra lyftbanden
  • Hela gruppen hjälps åt tills alla gruppens båtar är sjösatta
  • Tänk på att hjälpas åt att visa kranföraren i vilken vagga din båt ska sättas ner i
  • GÅ EJ UNDER HÄNGANDE LAST!!

Alla tider är preliminära! Detta är första torrättningen från nya platsen i ån och rutinerna är oprövade och allt har inte har fallit på plats.
Håll koll på mailen om det ev. blir några förändringar i tidsschemat.

Parkering på sjösättningdagarna sker i södra delen av varvsområdet. Ingen parkering vid båtarna.

Ingen täckning av båtarna förrän alla är uppe.

Lyftet kostar 625:- och kommer på faktura. Ingen kontant betalning!

Torrsättning 2015

Idag har vi äntligen fått bekräftat av kommunen att de blir klara med grävningen i ån och att vi kommer att kunna lyfta båtar från det nya stället. En ny brygga kommer att läggas ut i ån i helgen.

IMG_0882Torrsättningen från nya platsen kommer att innebära att några båtägare (rödmarkerade) måste flytta på sina vaggor. Vi har strävat efter så få omflyttningar som möjligt men vi måste ta hänsyn till kranens kapacitet. Några båtägare måste flytta sina vaggor bakåt ca. 3 meter. Det finns en kommentar om detta i filen, varvsplaceringar.

Kranen kommer att stå still och lyfta båtarna direkt ner i vaggan.

På fredagen den 2/10 lyfter vi båtar i varvsområde 5 & 6. Lördag 3/10 lyfter vi båtar i varvsområde 3 samt de båtar som står på trailer. De som står på trailer kör fram till anvisad plats med trailern och ställer sedan upp båten i varvsområde 4. Söndag den 4/10 lyfter vi varvsområde 1 & 2.

Boka lyftet i BAS senast den 29/9 så vi vet att ni tagit del av informationen

Här hittar ni länk till varvsplaceringar och varvskarta. Varvsplatser 2014-2015 Varvskarta 150921

Betalningen av lyftet 625:- kommer på faktura efter torrsättningen.

Varvscheferna

Peter, Lars & Torbjörn

Varvsinformation

IMG_0882

Torrsättningen kommer att ske 2-4 oktober.

Vi kommer att börja med torrsättningen från den nya platsen i ån på fredagen den 2/10 vilket innebär att de båtar som ligger på den östra delen av varvet kommer att torrsätta under fredagen. Båtar söder och väster om klubbhuset torrsätter på lördag och söndag. Vi återkommer vilken dag det blir.

Vissa båtägare måste flytta sina vaggor p.g.a kranen ska kunna lyfta båten direkt ner i vaggan. Vi jobbar för så få omflyttningar som möjligt.

Vi håller på med platsfördelningen och kommer ut med informationen inom kort.

Varvscheferna

Information & tider till sjösättningen 7 & 8 maj

Viktig information inför sjösättningen

Nyhet:
För att sjösättningen skall gå smidigt och utan fördröjningar så inför vi fr.o.m. i år ett system med sjösättningsgrupper.

Du tillhör en sjösättningsgrupp med 6 båtar som tillsammans med en arbetspliktig funktionär hjälps åt att sjösätta gruppens båtar.

Varje grupp har en gruppledare (markerad med fet stil på sjösättningslistan)IMG_0882

Gruppledaren:
Samlar gruppen innan sjösättningen och går igenom punkterna nedan
• Hör sig för att alla har betalt
• Sjösättningsordningen för gruppens båtar
• Alla båtar har långa tampar i för och akter för kontroll av båtarna vid lyft
• Alla båtar har lämpliga linor att säkra lyftbanden
• Båtar på slipen skall säkras med lina innan lyftbanden från kranen släpps
• Hela gruppen hjälps åt tills alla gruppens båtar är sjösatta
• Varje sjösatt båt förtöjs så fort som möjligt. (t.ex. 1:an och 6:an följer med första båten och sedan hjälper till med kvarvarande båtar)
• Tänk på att hjälpas åt att visa kranföraren vilken båt som står på tur att sjösättas
• GÅ EJ UNDER HÄNGANDE LAST!!

Alla tider är preliminära! Detta är första sjösättningen på nya varvet och rutinerna är oprövade och allt har inte har fallit på plats.
Håll koll på mailen om det ev. blir några förändringar i tidsschemat

Ingen parkering vid båtarna.

Lyftet kostar 500:- och ska betalas innan sjösättningen!

Tiderna för lyftet hittar du här Sjösättning 7-8:5

Varvscheferna
Peter Arkenius   Lars Bellander   Torbjörn Pettersson
varvschef@linss.se

 

 

 

Nyckel till klubbhuset

De LSS-medlemmar som vill ha personlig tillgång till klubbhuset kan hyra en nyckel av LSS.Nyckel
Hyran för en nyckel är 100 kr per år.
En borttappad nyckel måste anmälas, samt ersättas med 200 kr.
Registrering av nyckelinnehav, samt fakturering av nyckelhyra administreras via LSS register i BAS.

• Lista, där medlem kan teckna sig för en hyrnyckel finns i klubbhuset eller maila namn och medlemsnummer till nyckel@linss.se