Arbetskraft sökes till stolpbyte 3/3.

Hej,

Vi planerar preliminärt att köra stolpbyte på lördag 3/3 kl 10:00 – 15:00. Det arbete är ett bra tillfälle att genomföra sin arbetsplikt på.

Vänligen återkoppla till mig om du är intresserad att deltaga på lördagen innan torsdag 1/3. En sista inventering av isläget görs på fredag 2/3, därefter tar vi ett definitivt beslut huruvida arbetet kommer utföras på lördag 3/3.

Mvh
Joakim Milton
Bitr arbetsledare

Beredskapsgrupp för byte av förtöjningsstolpar

LBH, Linköpings Båtklubbars Hamnförening söker medlemmar från LSS, SSR och LMBK, som med kort varsel kan bilda arbetslag på 8 man, vid minst 2 tillfällen.

(varje man deltar endast vid ett tillfälle).

 När isläget tillåter kallas dessa in till arbetsplikt en lördag eller söndag kl 10.00-ca 14.??

 Denna KALLELSE/inbjudan går till alla båtägare med båt i Linköping men gäller i första hand de som har arbetsplikt att utföra senast 2018-06-31..

Intresseanmälan görs snarast till ,

arbetsledare@linss.se  eller  akke_nilsson@hotmail.com

 LSS arbetsledare Sune Näslund

LBH ordf Akke Nilsson