Funktionärer behövs till kappsegling och torrsättning. Använd din arbetsplikt

Hej alla båtägare i LSS som har arbetsplikt.

K A L L E L S E 

Funktionärer behövs till Kappsegling, (start /målbåt)  och

  • 2018-05-12  Doyle Dubbeln En A- plikt funktionär.
  • 2018-05-19 Vårseglingen två A-plikt funktionär.

Arbetsplikten omfattar ca 5 timmar eller så lång tid kappseglingen pågår.

Anmälan görs snarast till  arbetsledare@linss.se  Frågor besvaras av Seglingsnämndens  ordförande Filiph Waern 0738160624

Vänliga hälsningar,

Arbetsledarna och varvscheferna

Funktionärer behövs till Kappseglingar, (start /målbåt)

Funktionärer behövs till Kappseglingar, (start /målbåt)
  • 2017-09-23 Roxen race, två arbetspliktiga funktionärer.
  • 2017-09-30 Mustang Cup, två arbetspliktiga funktionärer.
Arbetsplikten omfattar ca 5 timmar eller så lång tid kappseglingen pågår
OBS! Ny arbetsplikts period: 2017-07-01 t o m  2018-06-31 omfattar ca 5 timmar per arbetspliktig.
Anmälan görs snarast till  arbetsledare@linss.se
Frågor besvaras av KSN  ordf. Filiph Waern 0738160624
/KSN och LSS arbetsledare

Kvällsseglingar 2017 – med CRUISING!

Onsdagar 23/8, 30/8, 6/9, 13/9, samling 17.30

After sail i klubbhuset 30/8 och 13/9.

Du kan välja på att:

  • Träningskappsegla i lättsam form. Resultat beräknas efter personligt handikapp, SRSp. Hela serien, Roxen cup, vinns av den som deltagit flest tillfällen, som gast eller rorsman.
  • Cruising-segla, ta ut din båt och gör möjligt för andra att uppleva segling.
  • Gasta på en ny båt och utveckla ditt seglande.
  • Har du ingen båt i stan så kom ner så ordnar vi plats på en av båtarna.

 

LSS samverkar också med Linköpings universitets sektion Water & Wind, mellan 5-10 studenter brukar delta.

KSN