Klubbhuset fyller tre år!

LSS Nya Klubbhus fyller tre år idag, den 27 mars 2018. Den 6 september 2013 flyttades det blivande nya klubbhuset från Gillbergagatan till Segelbåtshamnen. Två och ett halvt år senare, i mars 2015 var det ”nästan” klart, och godkändes av Kommunens Bygginspektör Johan Made att tas i bruk! En vecka senare öpnnade klubbfiket i de nya lokalerna!

Onödigt vetande, från
Janne B (projektslaven)

LSS Klubbkafé, öppet våren 2018

LSS Klubbcafé kommer även under våren 2018 ha öppet under sjösättningen, samt tre helger innan. Siktet är inställt på följande upplägg:

  • Lördag-Söndag 7-8 april
  • Lördag-Söndag 14-15 april
  • Lördag-Söndag 21-22 april
  • Sjösättningshelgen, Fredag-Söndag 27-29 apri

Välkommen att göra Din arbetsplikt i klubbfiket, något som är högt uppskattat av klubbens medlemmar. Arbetsschema finns i BAS, anmäl Dig NU 😉  Lördagen den 28 tar Seglingssektionen hand om fiket, och fredagen den 27 tar jag (JB) det själv!

Jag tycks vara den siste som använder BAS, men jag tycker det är ett bra sätt att ha koll på ”bemanningen”. Har Du glömt hur man hanterar BAS, så mailar eller ringer Du till mig, så ordnar jag bokningen åt Dig, inga problem alls! Registeransvarig Roger Björegren kan också hjälpa Dig!

Ständigt denna JB  😉
Janne Borg
0705 – 89 16  49
jan@storsegel.se

Familjedag på varvet..

Söndagen den 23 april kl 10- 14 genomför vi städ- och familjedag på varvet. Under trivsamma förhållanden avser vi städa och fixa på varvet. Det finns små och stora uppgifter för alla, ta med hela familjen. Det kommer att erbjudas möjligheter att bli av med sorterat skräp som ligger under och omkring egna vaggor.

Fiket öppet hela dagen.

Dagen avslutas med grillning under eftermiddagen.

Du som vill göra ett ordentligt arbetspass, (räknat som arbetsplikt) den dagen, anmäl dig i BAS.

Arbetet består i att rensa vallar och grönytor runt varvet från skräp och fjolårsgräs.

OBS! Om du har? Tag med en strängräfsa.

Styrelsen och arbetsledarna.

Klubbfiket under våren

LSS Klubbcafé kommer, under förutsättning att alla arbetspass blir bemannade (se BAS), att vara öppet under våren enligt följande:

  • Lördag-Söndag 8-9 april
  • Påsken, Fredag-Måndag 14-17 april
  • ”Sjösättningshelgen + Städ&Grill”, Fredag-Söndag 21-23 april
  • Lördag-Söndag (Valborg) 29-30 april

Välkommen att göra din arbetsplikt i klubbfiket, något som är högt uppskattat av klubbens medlemmar. Arbetsschema finns i BAS, anmäl dig NU 😉  Schemat ser kanske lite konstigt ut, men det beror på att jag valde att göra ETT schema för hela arbetsperioden, istället för ett per helg. Resultatet blir att det visas ett antal fredagar och måndagar då fiket inte är öppet, vilket också framgår av de kommentarer jag gjort!

För LSS Styrelse
Janne Borg
0705 – 89 16  49

Arbeta i klubbcaféet, kan det vara nå’t?!

Om du varit på något av de senaste mötena, eller läst protokollen från dessa, känner du kanske till att styrelsen jobbar med ett förslag att dela in arbetsplikten i sektioner, där en sådan kan vara att ha hand om klubbfiket kring sjö- och torrsättning. Tanken med sektioner, är att man vet inom vilket område man ska göra sin arbetsplikt, och att det kan bli samma år från år om man gillar det. Exakt hur det ska utformas, får styrelsen fundera på, och komma med förslag, men den eventuella sektionen för klubbfiket är ju ganska tydlig, dvs man vet vad jobbet är, och när i tiden det inträffar!

Har meddelat styrelsen, att om en ”klubbfiket-sektion” bildas, kan jag ta på mig rollen som ”sammankallande / organisatör” för denna, åtminstone första året. Och blir det inga sektioner, åker jag väl på detta jobb ändå, har jag en stark känsla av 😉 Är du intresserad av att göra arbetsplikt i fiket, får du gärna höra av dig till mig! Mer info kommer under våren!

Eder ödmjuke diversearbetare
Janne Borg