Inget klubbkafé under sjösättningen

Med anledning av rådande covid-19-pandemi har LSS styrelse beslutat att inte ha klubbkaféet öppet vid årets sjösättning. Klubbhuset kommer att hållas öppet för att ge tillgång till toaletter och handtvätt. Mer information om detta kommer!

Janne B
Klubbkaféansvarig

Kurs i Förarintyg genomförd

Under årets första månader har medlemmar i LSS genomfört en kurs i Förarintyg.
Kursen erbjöds till både befintliga medlemmar i LSS och icke medlemmar, vilket har resulterat i ett antal nya medlemmar till LSS.
Under Mars har deltagarna examinerats och samtliga har blivit godkända, GRATTIS.
Bra jobbat alla!

Sjösättning 25 april 2020

Sjösättningen 25 april närmar sig. Den första versionen av sjösättningslistan är utskickad till berörda.

Har du frågor runt sjösättningen eller korrigeringar av listan kontaktar du varvschef@linss.se.

Information om sjösättningen finns också under menyn Föreningen – Endast för medlemmar. Sidan är lösenordsskyddad. Kontakta it@linss.se om du är medlem och glömt lösenordet.

Uppdateringar kommer löpande att mailas ut samt publiceras på hemsidan.

Har du frågor runt sjösättningen eller korrigeringar av listan kontaktar du varvschef@linss.se.

Inställda kulturkvällar

På grund av coronasituationen ställs

 

  • 23/3 Sjuk ombord
  • 6/4 Kväll med basic ”sjömanskap”

tyvärr in. 🙁

Tills vidare ställs dock

27/4 Göta kanal direktören informerar om bl.a den fortsatta restaureringen av Göta Kanal. INTE IN. Ni får ett meddelande om det ändras.