Om LSS

HamnenLinköpings Segelsällskap bildades 1912 och har idag omkring 400 medlemmar och ca225 båtar varav ca120 har sin hemmahamn i Linköping.

Idag finns vi med varvsområde i anslutning
till Segelbåtshamnen norr om motorvägsbron där båtarna ligger för vinterförvaring. På sommaren har vi våra båtar i Segelbåtshamnen med anslutning till Stångån och Roxen.

Klubben bedriver en varierad verksamhet, bland annat med kappseglingar på Roxen under vår och höst men även sommaraktiviteter vid kusten som midsommarfirande och den årliga kräftskivan! Vintertid genomför klubben olika arrangemang till exempel, kappseglingsutbildning, föredrag och olika slag av studiebesök eller andra aktiviteter.

Via Göta Kanal har Roxen förbindelse med såväl ost- som västkusten.

Foto:Göran Billesson