Roxenregattan 2020

Välkomna till Roxenregattan 2020 lördag 9 maj.

Inbjudan

Anmälan
Anmälda båtar

Resultat

Frågor kring kappseglingen kontakta:
Bengt Österman (LSS) 073-076 86 38