Utbildning

  • Studiecirkel ”Förarintyg för fritidsbåt”:  På grund av osäkerheten kring utvecklingen av pandemin kommer anmälningslänk inte att publiceras som tänkt 15 november. För frågor kontakta seglingssektionen@linss.se Info om studiecirkeln här.
  • VHF-certifikat utbildning anordnas i anslutning till Förarintyg våren 2021, anmälan och info via länk februari 2021.
  • Seglarskola för vuxna nybörjare genomförs april-maj 2021, anmälningslänk  från 21 januari 2021.