Utbildning

  • Studiecirkel ”Förarintyg för fritidsbåt” startar januari 2020 för LSS medlemmar.
  • Svenska Seglarförbundets baskurs för Ledare/ Instruktörer ges måndagar 7-14-21/10 2019 kl. 18 – 21 i LSS klubbhus. Anmälan till bo.rogalin@gmail.com
  • Mars 2019 ordnade LSS i samverkan med LJS, Linköpings Jollekappseglare, utbildning i Kappseglingsreglerna. Kursledare var Tom Björkholm, licensierad domare.