Vårseglingen 2021

Vårseglingen 2021  är inställd eller uppskjuten p.g.a. restriktioner. Nytt datum kan meddelas.

Inbjudan

Anmälan

Anmälda

Vårseglingen_banområde

Efter seglingen prisutdelning och  After Sail i klubbhuset.