Välkommen på föredrag hos Doyle Sailmakers

Tisdag den 5 februari 2013 kl. 18:30 kommer Teufelberger/ Robship till loftet och lär oss allt om linor och göra en splits.

Anmäl dig i förväg till Ulf Tjernberg ulf@doylesweden.se eller ring 010-207 90 90

Mer info och inbjudan, se här.