Uppdrag segling!

Nu har utbildningen för kappseglingsnämndens ledamöter satt igång. Målet för 2013 är att komma i nivå med SSF’s riktlinjer för kappseglingsarrangemang på klubbnivå (grön). Grundläggande för samtliga seglingsledarutbildningar inom SSF’s regi är ”Uppdrag segling” innehållande säkerhet, motorbåtshantering samt kappseglingens grunder.

Kanske finns det fler klubbmedlemmar med intresse för SSF ledarutbildningar? Hör av dig! Kontaktinfo här.

DSCF0241   DSCF0245          Kunskapspyramid