Välkommen på föredrag hos Doyle Sailmakers

Foto
Lördagen den 23:e mars håller Loftet öppet hus mellan 11:00 -17.00. Under dagen kommer framför allt Jimmy Hellberg från Svenska Seglarförbundets SRS kommitté prata om utveckling, bringa klarhet i vad som gäller och svara på frågor. Även andra föredragshållare kommer att finnas på plats så missa inte detta tillfälle.
Information om dagen uppdateras löpande på Facebook http://www.facebook.com/events/103916569797031/ eller
http://doylesweden.se/hem/nyheter.html
Kontakt:
Ulf Tjernberg
Doyle Sailmakers Sverige
010-207 90 90
ulf@doylesweden.se

Kappseglingsnämnden påtalar att detta föredrag är mycket lämpligt att kombinera med deltagande i kappseglingskursen.