Bryggbyte

bryggbyte

Återigen har bryggänget visat vad man kan åstadkomma med en massa ”jävlar anamma”. Man lät sig inte nedslås av att LSS inte kunde bidraga med arbetspliktiga och att frivilliga knappast skulle stå på kö…
Arbetet med rivning av B-bryggan påbörjades och har nu avslutats på kort tid.
Imponerande!
Detta till gagn för ALLA som nyttjar hamnen till fortsatt låg avgift tack vare dessa entusiaster!

/Tore