Nya Klubbhuset går mot en ny vår!

Det är nu drygt sex månader sedan LSS Nya Klubbhus flyttades, fredagen den 6 september, från Gillbergagatan till LSS blivande varvsområdet vid hamnen. Mycket arbete på huset har sedan dess utförts genom frivilligt arbete av glada klubbmedlemmar, där en stor del av jobbet har gjorts av några av klubbens pensionärer (”gubbdagis”). Fram till slutet av november rörde sig jobben mest om att riva ner gammalt, och byta ut dåliga eller skadade delar i huset. Men från och med skiftet november/december inleddes en mer positiv uppbyggnadstrend. Denna kan till dags dato summeras enligt följande:

  • Innertaket har satts upp och målats
  • Köksväggarna har kommit på plats och målats
  • Övriga väggar är under spackling och målning
  • Baren från gamla klubbhuset har flyttats till det nya
  • Ny belysningsel har dragits, och takarmaturerna har återmonterats
  • Arbete pågår med nytt ventilationssystem
  • Nytt golv har lagts i köket, se bilden nedan

P1050188

Högaktuella arbeten, innan vårrustningen av våra båtar börjar, är:

  • Montering av det begagnade kök vi inhandlade i höstas.
  • Montering av gamla bardisken
  • Anslutning av inkommande vatten

Som ”projektledare” anser jag att LSS ligger väl framme med det nya klubbhuset. Ett stort arbete har genomförts, som faktiskt överträffat mina högsta förväntningar, vilket är mycket glädjande! Om några veckor får vi börja tänka på våra båtar, och därefter blir det en hel del varvsarbeten att tänka på. Klubbhusjobbet får sålunda rulla på med en lägre prioritet, i ett lite lugnare tempo, tills varvsflytten är över i september. Klubbhuset kan inte tas i bruk förrän det är besiktigat och godkänt, vilket troligen inte kommer att ske förrän sent i höst.

Bilden nedan visar stora möteslokalen, med bardisken mot köket. Till vänster om bardisken syns ”lilla mötesrummet”.

P1050202

Jag tror det kommer att bli ett riktigt bra klubbhus, ett lyft för klubben!!!

/ Projektledaren för klubbhuset.