Sjösättning 2014

Sjösättning med kran sker fredagen den 25/4 och lördagen 26/4.
På fredagen den 25/4 måste alla båtar över 6 ton och alla båtar i lag 5 och 6 sjösättas.
Övriga båtar kan välja dag men antalet per dag kommer att begränsas.
Scheman kommer att läggas ut i BAS på batunionen.com

Sjösättning på spårområdet sker lördagen den 26/4 och söndagen den 27/4.