Städning & flytt av vaggor/vagnar

VarvetLSS-medlemmar, nu är det definitivt allvar! Gamla varvet ska vara städat och vaggor/vagnar vara flyttade till anvisad plats till den 14e maj.

I BAS finns ett antal arbetsscheman med tillhörande arbetspass upplagda.
Gå in och titta 
hur just du kan göra din insats i förberedelserna inför höstens flytt till nya varvet.

Under kommande helg, 10-11 maj, görs en större arbetsinsats på gamla varvet.

Kom ihåg att var och en är ansvarig för att flytta sin vagga/vagn, men i mån av tid hjälper vi naturligtvis varandra med detta.

De medlemmar som inte flyttat sina vaggor/vagnar till den 15e maj, kommer att debiteras de extra kostnader detta kan orsaka LSS.

Information var du ska placera din vagga hittar du här! Placering av vaggor mm

Se också information på hemsidan och tidigare utskick om planerade arbeten.

Har du frågor kring varvsflytten eller om något är oklart så tveka inte att kontakta varvschef Peter Arkenius, 070-875 15 06, varvschef@linss.se

LSS Styrelse