Placering av vaggor!

Ställ din vagga så långt in, dvs nära snitslad markering, som möjligt. Detta för att alla vaggor ska få plats!

Har du frågor kring varvsflytten eller om något är oklart så tveka inte att kontakta varvschef Peter Arkenius, 070-875 15 06, varvschef@linss.se

Vaggplacering