Utprickning i farleden in till Linköping

Om någon båtägare funderat över varför prickarna vid åmynningen i farleden in mot Linköping tycks flytta på sig emellanåt, så är förklaringen att fiskaren i Berg, Anders Nilsson, som sköter om farleden in mot Linköping flyttar dessa prickar allt efter hur sjöbottnen där förändrar sig. Förflyttning gjord i god avsikt således!