Vinterförvaring

Hösten närmar sig och det börjar bli dags att tänka på vinterförvaringen av din båt.

Du som har haft båtplats under 13/14 och inte kommer att ta båten till Linköping i höst måste gå in på hemsidan linss.se och anmäla detta till registerhållaren senast den 15/8.

Detsamma gäller dig som inte hade vinterförvaring i Linköping förra vintern men har tänkt att ta hem båten i höst. Ni måste anmäla detta på hemsidan linss.se.

Kom ihåg att alla förändringar skall göras på LSS hemsida linss.se.

Peter Arkenius
Varvschef LSS
varvschef@linss.se