Anmälan till upptagning

Årets upptagning är vår första på det nya varvet och följande upptagningsdagar gäller:

  • 26/9 samt 10/10 kommer slipen samt en mindre kran användas vilken kommer köra båtar upp till 5 ton till respektive uppställningsplats.
  • 10/10 och 11/10 kommer den stora kranen placeras vid vallen för ”stillastående” lyft av de båtar som kommer placeras närmast hamnbassägen.

Anmälan till upptagning görs i BAS och ska ske senast 12/9.
Fördelning av platser meddelas 15/9.

Frågor besvaras av arbetsledare Peter Arkenius. varvchef@linss.se