Inbjudan till LSS 3:e kvartalsmöte 2014

klubba_årsmöteHärmed inbjuds till LSS ordinarie medlemsmöte som hålls torsdagen den 11:e september 2014 klockan 19.15 i LMBKs klubbhus. För att se dagordningen, klicka här!

Väl mött!