Utplacering av vaggor och vagnar på nya varvet

I dessa filer hittar ni er placering på nya varvet.
LSS varvsplatser medlem 20140915
 & Varvskarta 140915

De som inte anmält upptagning i tid har fått ett datum uppsatt i dokumentet. Listan är preliminär och det kan komma att göras ev. justeringar.

Båtarna placeras med för eller akter mot markeringen som finns på området och centreras mellan linjerna. De med platsnummer 700-707 placerar båten så långt västerut som möjligt. Platsnummer angivet på en del av platserna.Märkning

Varvscheferna
Peter & Fredrik
varvschef@linss.se