Nu börjar vi jobba med Nya Klubbhuset igen!

När båtarna har blivit väl omhändertagna på varvet, och slumrar in i höstens mörker, är det dags att tända ljuset i nya klubbhuset! Många efterlyser information om vad som är på gång, utan att behöva logga in i BAS för att leta efter eventuella jobbscheman. Därför har Janne B satt samman en lista med nu kända jobb, stora som små, se bifogad länk. arbete_hus_hösten_2014_web

Listan har en ungefärlig tidsordning, men avsteg kan göras, nya jobb kan tillkomma, osv. Redan till helgen kommer jobb att läggas in i BAS, så får vi se om några nappar på erbjudandet!
Tanken är, att listan ska ge en uppfattning om vilka jobb som är på gång, och efter hand kommer motsvarande arbetsscheman att läggas in i BAS, och det är den vägen man anmäler sig.

Planering pågår tillsammans med arbetsledare och biträdande dito, och mer information kommer att publiceras. Min tanke är att nu när övriga aktiviteter går i vinteride, så kommer klubbhusinformation att publiceras betydligt mer frekvent, förhoppningsvis veckovis så att medlemmarna kan se vad som händer.

Vi som planerar har ännu inte bestämt fullt ut hur vi ska jobba, men vi siktar på minst ett arbetspass per helg, och kanske också något/några kvällspass per vecka om lämpligt arbete finns.

Janne B, projektledare för klubbhuset