Förslag till uppdatering av LSS Stadgar 2015

I anknytning till LSS etablering på det nya varvsområdet så har stadgarna varit föremål för en allmän genomlysning, och dessa har också justerats på ett antal punkter där behov finns. Förslaget till nya stadgar kommer att tas upp för beslut på ordinarie föreningsmöten den 13/11 (4:e kvartalsmötet) och den 29/1 2015 (årsmötet 2015).

Direktlänk till dokumentet: Förslag till uppdatering av LSS Stadgar 2015
(Den finns också under fliken Föreningen -> Information och dokument)