Stadgar 2015 fick klartecken på 4:e kv.mötet!

Förslaget till nya stadgar 2015 genomlystes och justerades något ytterligare vid LSS föreningsmöte den 13/11. Mötet godkände sedan, genom votering, stadgeförslaget för slutgiltigt fastställande vid vårt kommande årsmöte den 29/1 2015.

Direktlänk till dokumentet: Förslag till LSS Stadgar 2015 – och det finns också under fliken Föreningen -> Information och dokument.