3e advent i klubbhuset blir lite lugnare

Nytt golv i stora möteslokalen har seglat upp som en het kandidat i arbetslistan. Preparering av gammalt golv, och läggning av det nya, inleds sannolikt redan nästa vecka. Detta innebär i sin tur att övriga klubbhusjobb får vänta lite, vilket får till följd att lördagens jobb är inställt.

Men på söndag gör vi dock ett antal mindre jobb, samt grovstädar klubbhuset, för att frilägga hela golvytan i stora möteslokalen. Arbetskraft finns till detta, så inga ytterligare anmälningar i BAS behövs.

En viss omplanering av klubbhusjobben behöver göras, därefter kommer nya/uppdaterade scheman i BAS. Mer information om detta publiceras här.

Det nya golvet ska också få en extra lackbehandling, och klubbhusaktiviteterna avstannar därför, för att gå igång igen efter jul och nyårshelg.

Janne Borg