Jullov råder ….

….. det är tyst i huset, tyst i huset,
vi har ledigt, någon släckte ljuset, släckte ljuset.
Tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp, tipp, tapp.

Just det, nu är golvet lagt i ”stora möteslokalen”. Tar man av sig skorna, och provgår golvet, så låter det faktiskt tipp-topp 😉

DSCN4559DSCN4565

Klubbhuset, Projektledaren för dito, och LSS Styrelse tackar för goda insatser från medlemmarna. Vi tar nu julledigt till efter trettonhelgen. Sedan tar vi nya tag igen. Än återstår några större, och många mindre, arbeten innan klubbhuset kan tas i bruk. Sålunda kommer klubbhuset inte att stå klart till årsmötet, som vi tidigare hoppats, utan vi får rikta in oss på någon trevlig invigningsaktivitet längre fram! I alla händelser kommer det att bli fika under vårrustningen, alltid något att se fram emot!

God Jul och Gott Nytt År
tillönskas
alla LSS:are!
Janne Borg klubbhus@linss.se