Hur driva klubbcaféet i vår? Tankar & idéer!

Vår förhoppning är att klubbhuset inom kort är så pass klart att det kan besiktigas, och därefter börja tagas i bruk lite smått. Förutom en ”liten invigning” (den ”stora” får bli i höst) av något slag, kommer frågan upp; Kan vi, och i så fall hur ska vi driva klubbcaféet under våren? Under själva sjösättningsdagarna, har ”kustklubbmästare” Barbro åtagit sig att ta hand om caféet, men övriga helger är en öppen fråga.
Styrelsens idé är att prova om det går att driva caféet som arbetsplikt. Arbetspass kommer att läggas ut i BAS, med en person per öppettillfälle, dvs per öppetdag. Arbetet kommer huvudsakligen att bestå i:
 • Öppna caféet på förmiddagen, starta upp kaffebryggning, plocka fram varor, börja göra mackor
 • Hantera och bevaka caféet under dagen, fylla på med kaffe och mackor
 • Stänga verksamheten på eftermiddagen, plocka undan varor
 • Grovstäda

Detaljerade hjälpinstruktioner kommer att tas fram. Inköp och vissa förberedelser kommer att hanteras av andra för att underlätta jobbet under öppetdagen. Läs mer om detta, och fundera på om detta kan passa dig!

Vi kan konstatera följande:
 • Från och med påsk till sista sjösättningen, är det fem helger. Om caféet har öppet också helgen efter sista sjösättning, blir det sex helger
 • Påskhelgen består av 4 dagar, 3 – 6 april
 • Sedan kommer två normala helger, 11 -12 och 18-19 april då caféet skulle kunna ha öppet
 • ”Kustklubbmästare” Barbro Pettersson tar hand om serveringen på de första två sjösättningarna, som är fredag och lördag 24 – 25 april
 • Söndagen 26 april blir en sorts ”klämdag”. Lite oklart hur vi löser detta, men troligen genom arbetsplikt som övriga helger.
 • Fredag 1 maj, samt lördag söndag 2 – 3 maj, genom arbetsplikt
 • Barbro P kan INTE ta hand om serveringen på sista sjösättningen, som är fredag den den 8 maj, utan här krävs en insats från en arbetspliktig. Caféet behöver ha öppet lite längre än normala cafédagar, ca 10.00 -16.30
 • Sedan tror vi det kunde vara trevligt att ha öppet lördag söndag 9 – 10 maj också, då många kommer att jobba med sina båtar

Om man räknar med en arbetspliktig per dag, så blir det jobb för 15 personer, (dagar) förutom Barbros två dagar.

Generellt kan sägas att ambitionsnivån kommer att återgå till traditionella nivåer, dvs ett mindre sortiment och lägre priser, Vi får lyssna av medlemmarnas åsikter, och göra nödvändiga justeringar under resans gång.

Självklart kan medlemmarna också ha med sig eget fika, lunchmat, osv, och utnyttja klubbhusets faciliteter såsom mikrovågsugn, etc.

När det gäller hur man utför sitt arbetspass i klubbcaféet, så tror vi att det kanske kan vara intressant för många medlemmar att ”kombinera” en dag på varvet genom att någon i familjen jobbar med båten, och någon tar hand om caféet. Detta borde många kunna se som en chans att avverka några arbetstimmar på ett ganska enkelt  sätt. Och vem vet, kanske effekten blir att någon träder fram och kan tänka sig ta en plats som klubbhusansvarig, eller liknande funktionärsroll. Mer om detta på kommande kvartalsmöte!

Vad händer om det inte blir några anmälda, dvs det finns inget intresse att driva caféet genom arbetsplikt? Ja, då har caféet helt enkelt inte öppet just den dagen/dagarna, och medlemmarna får ha med sig sitt eget fika. Och vi i styrelsen får fundera vidare på hur vi ska driva caféet i framtiden. Alla idéer är välkomna!!!

Sist, men inte minst, du som vill prova på att ställa upp på detta, kommer att få mer information och stöd än denna. Du ska inte behöva känna dig utlämnad på något sätt.

OBS! Vi vill att intresserade anmäler sig i BAS senast den 27 mars, men gärna tidigare än så. Detta för att vi så snart som möjligt ska få en bild av hur intresset är, och för att vi ska kunna planera rätt inköp och liknande.

Jag är optimist, och tror att detta kan komma att fungera riktigt bra!!! Har du några frågor, tveka inte att kontakta mig!

För LSS Styrelse
Janne Borg klubbhus@linss.se