Hur vill du göra med din resterande arbetsplikt?

Samtliga planerade arbetsscheman fram till halvårsskiftet finns nu upplagda i BAS. Det finns arbetspass så det räcker till alla och blir över. Varva vårutrustningen med några timmars omväxling i glada arbetskamraters lag.

Ju förr du bokar dig i BAS desto större valmöjlighet har du!

Einar Gjellan      arbetsledare@linss.se