Inbjudan till LSS 2:a kvartalsmöte 2015

klubba_årsmöteHärmed inbjuds till LSS ordinarie medlemsmöte som hålls torsdagen den 9:e april 2015 kl 19.00LSS nya klubbhus. För att se dagordningen, klicka här!
Underlag för mötet finns under fliken Föreningen -> Endast för medlemmar -> Medlemsdokument.

Väl mött!