Utprickningen i Roxen

Extra uppmärksamhet rekommenderas till er seglare som nu tidigt ger er ut på Roxens vatten! En del sjömärken har isen flyttat på under vintern (t ex den röda pricken vid Mariagrundet). Fiskaren i Berg, Anders Nilsson, (som RR2014.0_BengtWallasköter utprickningen) är informerad om detta och kommer att kontrollera prickarnas positioner (dock osäkert när detta sker). “General Boy” har också flyttats av isen, men det är osäkert när den kommer att justeras då den är mycket tung.