Nyckel till klubbhuset

De LSS-medlemmar som vill ha personlig tillgång till klubbhuset kan hyra en nyckel av LSS.Nyckel
Hyran för en nyckel är 100 kr per år.
En borttappad nyckel måste anmälas, samt ersättas med 200 kr.
Registrering av nyckelinnehav, samt fakturering av nyckelhyra administreras via LSS register i BAS.

• Lista, där medlem kan teckna sig för en hyrnyckel finns i klubbhuset eller maila namn och medlemsnummer till nyckel@linss.se