Information & tider till sjösättningen 7 & 8 maj

Viktig information inför sjösättningen

Nyhet:
För att sjösättningen skall gå smidigt och utan fördröjningar så inför vi fr.o.m. i år ett system med sjösättningsgrupper.

Du tillhör en sjösättningsgrupp med 6 båtar som tillsammans med en arbetspliktig funktionär hjälps åt att sjösätta gruppens båtar.

Varje grupp har en gruppledare (markerad med fet stil på sjösättningslistan)IMG_0882

Gruppledaren:
Samlar gruppen innan sjösättningen och går igenom punkterna nedan
• Hör sig för att alla har betalt
• Sjösättningsordningen för gruppens båtar
• Alla båtar har långa tampar i för och akter för kontroll av båtarna vid lyft
• Alla båtar har lämpliga linor att säkra lyftbanden
• Båtar på slipen skall säkras med lina innan lyftbanden från kranen släpps
• Hela gruppen hjälps åt tills alla gruppens båtar är sjösatta
• Varje sjösatt båt förtöjs så fort som möjligt. (t.ex. 1:an och 6:an följer med första båten och sedan hjälper till med kvarvarande båtar)
• Tänk på att hjälpas åt att visa kranföraren vilken båt som står på tur att sjösättas
• GÅ EJ UNDER HÄNGANDE LAST!!

Alla tider är preliminära! Detta är första sjösättningen på nya varvet och rutinerna är oprövade och allt har inte har fallit på plats.
Håll koll på mailen om det ev. blir några förändringar i tidsschemat

Ingen parkering vid båtarna.

Lyftet kostar 500:- och ska betalas innan sjösättningen!

Tiderna för lyftet hittar du här Sjösättning 7-8:5

Varvscheferna
Peter Arkenius   Lars Bellander   Torbjörn Pettersson
varvschef@linss.se