Larmsystem installerat i klubbhuset !!!

Ett larmsystem är sedan idag, den 13 maj, installerat och idriftsatt i Nya Klubbhuset, vilket innebär att det behövs en kod för att avaktivera och aktivera larmet. Personlig kod tilldelas de medlemmar som kvitterat ut nyckel till klubbhuset. Dessa har också informerats via mail.

Vill du, som medlem, också ha nyckel och kod? Maila till nyckel@linss.se  Avgiften för nyckel, och nu även kod, är som tidigare 100 kr per år.

Den som vill hyra klubbhuset, får en temporär kod som gäller vid hyrestillfället.

LSS Styrelse