Botten måndag!

BottenbeväxningFör dig som skall rejsa på Roxen i höst och lagom till starten för kvällsseglingarna erbjuder Kappseglingsnämnden att med gemensamma krafter fixa putsen på allt under vattenlinjen.

Måndag 24 augusti med början kl. 18:00 vid segelbåtshamnens slip. Högtryckstvätt kommer att finnas tillgänglig.

Meddela ditt deltagande genom mail till kappsegling@linss.se eller för de som är anslutna, via utskicket på ”bokat”.