Inbjudan till LSS 3:e kvartalsmöte 2015

klubba_årsmöteHärmed inbjuds till LSS ordinarie medlemsmöte som hålls torsdagen den 10:e september 2015 kl 19.00 i LSS nya klubbhus. För att se dagordningen, klicka här!
Underlag för mötet finns under fliken Föreningen -> Endast för medlemmar -> Medlemsdokument.
Väl mött!