Dags att öppna Klubbcaféet igen

I brist på klubbmästare / klubbhusvärd, så hanterar styrelsen klubbhusfiket även i höst. Och tanken är att det ska fungera, med några små undantag, som under våren. Innebär att fiket även nu håller öppet med hjälp av arbetsplikt. Angående arbetsplikten, så är det är nytt ”arbetspliktår” från 1/7. Se förklarande bild ”LSS verksamhetsår, båtplats- samt arbetspliktperiod” under Föreningen – Information).

Tanken är att fiket ska hålla öppet en helg före torrsättningen (samma helg som Roxen Race), under torrsättningen, samt en helg efter densamma, dvs lör-sön 26-27 sep, fre-sön 2-4 okt, samt lör-sön 10-11 okt. Scheman för detta finns i BAS. Inloggning till BAS görs enklast genom snabblänken uppe till höger under bilden. Vill man att två familjemedlemmar ska köra fiket, kan man boka samma namn två gånger i BAS. Mer info, se nedan.

Vad innebär det då att jobba i klubbfiket?

Arbetet består huvudsakligen i att:

  • Larma av klubbhuset vid ankomst på morgonen. Observera att fiket öppnar en timme tidigare under torrsättningsdagarna 2-4 oktober!
  • Starta upp kaffebryggning, plocka fram varor, börja göra mackor
  • Öppna fiket (lås upp dörren, häng ut öppetskylt), hantera och bevaka fiket under dagen, fylla på med kaffe och mackor
  • Stänga fiket på eftermiddagen, plocka undan varor som inte blivit sålda
  • Grovstäda
  • Larma huset

Liksom under våren är ambitionsnivån att hålla sig till ett rimligt sortiment med rimliga priser (samma som under våren). Utvärderingen av vårens verksamhet leder till att även ”lite mindre” mackor kommer att erbjudas, och att frukt ska finnas med i sortimentet. I övrigt inga förändringar, annat än att fiket öppnar lite senare (11:00), och håller öppet lite längre (16:00). Observera att under torrsättningen öppnar fiket en timme tidigare! Och som vanligt kommer givetvis vädret att påverka tiderna för öppethållandet.

Det har också visat sig att man bör vara två i fiket, åtminstone under uppstart på morgonen. Därför tror vi fortfarande att det kan vara intressant för många medlemmar att ”kombinera” en dag på varvet genom att någon i familjen jobbar med båten, och någon tar hand om fiket, och att man hjälps åt under ”rush hour” 😉 Alla timmar räknas in i arbetsplikten. I BAS finns plats för två personer per arbetspass. Vill man vara två från samma familj, kan man boka samma namn på båda platserna i BAS.

Liksom i våras kommer inköpen att göras av ”någon annan”, så när du kommer till ditt arbetspass i klubbhuset, så ska allt du behöver finnas på plats!

Frågor? Kontakta Janne B (mail nedan)!

För LSS Styrelse Janne Borg klubbhus@linss.se