Muddring kräver svängrum!

Muddringen i hamnbassängen samt i ån öster om varvsområdet för att möjliggöra torr-/sjösättning har nu påbörjats. Arbetet kommer att pågå även nu på söndag den 20/9, och beräknas slutföras under torsdag den 24/9 (preliminärt). Undvik att parkera bilar så att de riskerar att vara i vägen för arbetet! Muddermassor kommer att läggas på LSS gamla varvsområde.